سلام دوستای عزیزم

امتحان دادید؟

چه طور بود؟

نظراتتون رو بیان کنید.

نمرتونو بگید.

دوستاتون رو دعوت کنید بیان با هم گپ بزنیم.