آیا مطالب درسی را در همان وهله‌ی اول حفظ می‌کنید یا سعی می‌کنید ابتدا خوب بفهمید سپس به خاطر بسپارید؟

هر گاه میخی را در دیوار فرو می‌کنید، میخ به‌سختی از آن جدا می‌شود. یادگیری مطالب درسی نیز باید این‌گونه باشد تا درس‌ها عمیق‌تر فهمیده شود و در حافظه‌ی بلندمدت شما جای گیرد. فقط به حفظ کردن مطالب اکتفا نکنید. این امر باعث فراموش شدن مطالب و جدا شدن آن‌ها از حافظه می‌شود.

تا به حال به این فکر کرده‌اید که چگونه متوجه شوید یادگیری مطالب، عمیق صورت گرفته است؟

۱- زمانی که بتوانید آن مطالب را به زبان خود بیان کنید و حتی به کسی آموزش بدهید.

۲- زمانی که بتوانید سؤالات مهمی از آن‌ها طرح کنید و به آن‌ها پاسخ درست بدهید.

۳- زمانی که در حل تمرین‌ها و تست‌ها تسلط و سرعت عمل داشته باشید.

۴- زمانی که بتوانید تیپ‌های مختلف سؤال را پاسخ‌گو باشید.

۵- زمانی که اگر مطلبی را فراموش کرده‌اید، با یک مرور آن‌ها را به یاد بیاورید.