سعی کنید برای عملکرد بهتر در این درس آن را مبحثی مطالعه کنید:

لغات: برای مطالعه‌ی این بخش سعی کنید لغات ستاره‌دار و لغات توضیحات را در قسمتی کنار یکدیگر یادداشت کنید و سپس تا زمان آزمون، چند بار مرور کنید. هم‌چنین می‌توانید از جعبه‌ی لایتنر استفاده کنید.

قرابت معنایی: برای افزایش تسلط در این تست‌ها، سعی کنید معانی ابیات کتاب درسی را خوب بفهمید و سپس تمرین کنید. در مرحله‌ی اول بهترین منبع، سؤال‌های کنکور است که معمولاً 9 سؤال آخر سؤال‌های ادبیات کنکور را شامل می‌شود.

تاریخ ادبیات: این بخش را به صورت رمزگذاری و تصویری مطالعه کنید. با این روش مطالب در حافظه‌ی بلندمدت شما خواهد رفت. ضمناً از اعلام غافل نشوید.

آرایه‌ها: برای تسلط در این بخش، بهترین کار، تمرین زیاد سؤال‌های کنکور سراسری است. البته درک اولیه از مفاهیم آرایه‌ها بسیار مهم است.

زبان فارسی و املا: این بخش در آخرین اولویت مطالعاتی درس ادبیات قرار می‌گیرد و برای تفکیک رتبه‌های برتر، این درس مورد توجه طراحان است.